ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) 65 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

6,881 VIEW
ชมแปลงไม้ผลเมืองหนาว อโวกาโด แมคคาแด มะเดื่อฝรั่ง สตรอเบอรี่ ชมแปลงกาแฟอาราบิก้า การแปรรูปกาแฟ ชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ชมแปลงกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง