ชุมชนบ้านตำมะลัง

4,865 VIEW
เป็นชุมชนที่พึ่งมาเริ่มจัดการท่องเที่ยว โดยการศึกษาวิถีชาวประมงพื้นบ้าน วิถีชีวิตอิสลาม การใช้ภาษายาวีในหมู่บ้าน รับชมการแสดงพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านที่หลากหลาย เช่น กูตูมันหยัง กูตูปีอึด โรตีแกหลาย ยองกง จอนดอย โกยกาจาง บาฮูลู โกยบังเกตุ ดาหงาย โรเปะ ลงปัง และรับชมการให้อาหารนกอินทรีย์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของชุมชนตำมะลังแห่งนี้

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง