สวนควนข้อง

4,738 VIEW
เป็นที่เพาะพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงหลากหลายสายพันธุ์ที่หายาก และกำลังใกล้สูญพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่สนใจเรียนรู้สายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง ไม่ได้มีเพียงให้ความรู้ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วกลับไปเท่านั้น ที่นี่ยังมีกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว ด้วยการให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำ “ขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิง” ด้วยตัวเอง พร้อมลงมือเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ และให้ทุกคนนำกลับไปเป็นของที่ระลึก ก่อนจะชิมขนมจากฝีมือตัวเอง สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้ทั้งความรู้ และอิ่มอร่อยไปพร้อมกัน

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง