ถ้ำลอดปูยู  

4,804 VIEW
ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเขายะเก่ง ในเขตอำเภอเมืองสตูล มีลักษณะสวยงาม เช่น เพดานถ้ำ ประกอบด้วยหินงอกหินย้อย ที่งดงาม ระหว่างสองฝั่งคลองปูยูนั้นประกอบไปด้วย พันธุ์ป่าชายเลนที่ยังอุดมสมบูรณ์  การเดินทางไปยังถ้ำลอดปูยู สามารถเดินทางโดยทางเรือ โดยลงเรือที่ท่าเรือตำมะลัง การเดินทางไปกลับใช้เวลา ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง