ถ้ำภูผาเพชร  

4,699 VIEW
เป็นถ้ำขนาดใหญ่  มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก  ภายในถ้ำมีลักษณะเป็น     ห้องโถงแบบโรมันหลายห้อง บริเวณกลางถ้ำเป็นลานกว้าง มีเวทีลักษณะคล้ายลานแสดงคอนเสิร์ต มองขึ้นไปบนเพดานถ้ำ จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยงามระยิบระยับ เหมือนประดับด้วยเพชร อยู่ท้องที่      อำเภอมะนัง   

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง