ถ้ำเจ็ดคด  

4,675 VIEW
ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลปาล์มพัฒนา  อำเภอมะนัง  เป็นถ้ำขนาดใหญ่ กว้าง    70 - 80 เมตร  ยาวประมาณ  600  เมตร  บางช่วงสูง 100 - 200  เมตร  มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก           มีคลองใหญ่ทะลุภูเขาเหมาะแก่การล่องเรือเที่ยวถ้ำ ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ถ้ำสัตคูหา” มี 7 ชั้น

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง