น้ำตกวังสายทอง  

4,841 VIEW
ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำผุด   อำเภอละงู   สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้         2 ทาง คือ ทางอำเภอละงู ตรงข้ามทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ที่สามแยกบ้านโกตา ตำบลกำแพง จากจุดนี้ถึงน้ำตกระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือ ทางอำเภอทุ่งหว้า ตรงสามแยกสะพานวา ตำบล          ป่าแก่บ่อหิน ระยะทางประมาณ 19  กิโลเมตร  ความงามของน้ำตกวังสายทอง  อยู่ที่แอ่งน้ำแต่ละชั้นซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัวบานลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ชั้นบนสุดถึงต่ำสุด 

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง