แหลมตันหยงโปและหาดทรายยาว

5,909 VIEW
ตั้งอยู่ทางปากอ่าวสตูล สามารถนั่งเรือจากด่านศุลกากรเกาะนกหรือท่าเรือหลังตลาดสดสตูลประมาณ 1 ชั่วโมง และสามารถเดินทางได้โดยใช้รถยนต์ ห่างจากสี่แยก เจ๊ะบิลังประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะเป็นแหลมยื่นล้ำไปในทะเลอันดามัน  มีหมู่บ้านชาวประมงและ หาดทรายขาวสะอาดยาวเหยียด