อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา 

5,864 VIEW
เป็นอุทยานแห่งชาติสุดท้ายของจังหวัดสตูล  ที่ทำการตั้งอยู่บริเวณอ่าวนุ่น  ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู มีพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวชายฝั่งอำเภอละงู ถึงเขต จังหวัดตรัง  ครอบคลุมเกาะต่าง ๆ  ตามแนวชายฝั่งตั้งแต่ เกาะลิดี เกาะเขาใหญ่ เกาะบุโหลนและเกาะเภตราของจังหวัดตรัง มีเกาะสวยงามตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียง คือ เกาะบุโหลน รองลงมา ได้แก่ เกาะลิดีและ เกาะเภตรา มีที่พักรับรองนักท่องเที่ยวของเอกชน 20 หลัง ที่เกาะบุโหลน

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง