เกาะหินงาม 

5,758 VIEW
เลยจากเกาะอาดังไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลนัก เกาะหินงามจะโดดเด่นสะดุดตาผู้ผ่านมาด้วยหาดหิน  ก้อนกลมรีขนาดใหญ่ต่างๆ  กันวางเรียงรายให้ชมลานตาดูลื่นเป็นเงาวาววับ เกลี้ยงเกลา เมื่อยามคลื่นซัดสาดมาจะเห็นสีพื้นเข้มสลับริ้วลายเส้นสีอ่อนของหินงามจับตา

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง