เกาะหลีเป๊ะ  

5,729 VIEW
ทางใต้ของเกาะอาดังไปประมาณ  1  กิโลเมตร  เป็นที่ตั้งของเกาะหลีเป๊ะ  ซึ่งมีชาวเลอาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ปลายสมัย  รัชกาลที่ 5 ยามน้ำลงลานกว้างของปะการังหลากสีใต้ผิวน้ำที่ใสคล้ายกระจกทางด้านหน้าเกาะจะพ้นน้ำมารับแสงอาทิตย์เต็มๆ

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง