5.8 สวนกล้วยไม้แอฟฟีนิท

4,780 VIEW
ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสวนกล้วยไม้เนื้อที่ 20 ไร่ มีพันธุ์กล้วยไม้ต่างๆ เพื่อการศึกษาและจำหน่าย

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง