5.6 วนอุทยานพุม่วง

4,857 VIEW
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลจระเข้สามพัน มีเนื้อที่ 1,725 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าไผ่รวก ภายในอุทยานมีสถานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย คอกช้างดินสมัยทวารวดีและน้ำตกพุม่วง

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง