5.4 สวนพืชไร้ดิน

4,722 VIEW
ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลวังน้ำซับ มีเนื้อที่ 200 ไร่ ภายในปลูกพืชผักตามฤดูกาลและผักเมืองหนาวด้วยวิธีไม่ใช้ดิน โดยใช้แผ่นฟองน้ำ ทราย กรวด ขี้เลื่อยและสารละลายธาตุอาหารแทนดิน และยังมีบ่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจหลากหลายสายพันธุ์

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง