5.1 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

4,753 VIEW
ตั้งอยู่อำเภอเดิมบางนางบวช ห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 64 กิโลเมตร ลักษณะเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 2,700 ไร่ ได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อปี พ.ศ.2526 และถูกจัดให้เป็นพื้นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ เมื่อ ปี พ.ศ.2541 ภายในพื้นที่มีการสร้างสวนสัตว์ บ่อจระเข้ขนาดใหญ่ อาคารแสดงพันธุ์น้ำทั้งที่เป็นน้ำจืดและน้ำเค็ม ประกอบไปด้วยพันธุ์ปลาไทยและพันธุ์ปลาต่างประเทศทั่วโลก มีอุโมงค์ปลาทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม อุทยานผักพื้นบ้าน ภายในบึงเต็มไปด้วยดอกบัวสีแดงและสีชมพู เป็นแหล่งที่อยู่ของนกอพยพต่างๆ ในช่วงฤดูหนาว โดยรอบบึงมีการสร้างบ้านพักและสามารถกางเต็นท์พักแรมริมบึงได้

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง