สวนสละอาทิตย์

5,158 VIEW
ตั้งอยู่ 430 หมู่ 1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นแหล่งผลิตผลไม้สละ สินค้าโอทอปชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นที่ยอมรับกันว่ามีรสชาติอร่อยที่สุดในประเทศ นายอาทิตย์ มติธรรม เกษตรกรเจ้าของสวน ยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สวนสละอาทิตย์ มีพื้นที่กว่า 150 ไร่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทัศนศึกษา และรับประทานสละจากต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้มีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง