ชุมชนบางใบไม้

6,414 VIEW
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ชื่อว่าเป็น “คลองร้อยสาย” เพราะมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมต่อกัน แม่น้ำทุกสายจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำสายหลัก คือแม่น้ำตาปี มีการสาธิตการทำหัตถกรรมกะลามะพร้าว หัตถกรรมจักสานผักตบชวา เขียนผ้าบาติก นั่งเรือ ลอดอุโมงค์ต้นจากที่โค้งมาชนกันสวยงาม นั่งเรือชมบ้านโบราณเก่าแก่ ดูวิธีการทำน้ำส้มจาก ดูวิธีทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และนมัสการหลวงพ่อข้าวสุก ณ วัดบางใบไม้

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง