อ่างน้ำผุด

4,691 VIEW
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ตำบลบางสวรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอ่างน้ำผุดที่เกิดขึ้น เป็นลักษณะอ่างน้ำ ที่มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากชั้นใต้ดินเป็นจำนวนมาก ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีเนื้อที่กว่า 179 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านโอทอป โดยในส่วนของอ่างน้ำผุด ได้จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกับประชาชนทั่วไปได้ สัมผัสกับธรรมชาติ ที่ดึงความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่สรรสร้างขึ้น ประกอบกับน้ำที่ผุดออกมาจากใต้ดินจนทำให้เหมือนทรายเดือดก็ยังใสสะอาดจนได้ รับความนิยมจากชาวบ้านมาเล่นน้ำคลายร้อน ในช่วงหน้าร้อน ภายใต้ธรรมชาติที่ร่มรื่น อีกทั้งยังมีปลาแหวกว่ายให้ได้ชมกันอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพายเรือคายัค เป็นการพายขึ้นไปดูจุดต้นน้ำภายในป่าพรุ พร้อมชมธรรมชาติของป่า ที่อุดมสมบูรณ์

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง