ชุมชนบ้านคลองแค

5,108 VIEW
ชุมชนริมคลองชลประทานดี ๗ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง