ลำแม่ลา

4,781 VIEW
ลำแม่ลา ไหลผ่านพื้นที่ ๓ อำเภอ คือ อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน และอำเภอเมืองสิงห์บุรี แม่ลามหาราชานุสรณ์ อยู่ที่บ้านปากลาด หมู่ ๗ ตำบลทัพยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร