คลองยามู

4,835 VIEW
1. ชุมชนท่องเที่ยวบางปู
2. ชุมชนท่องเที่ยวล่องเรือบูนาดารา
3. บางปูอเมซิ่ง คลองยามูยังสามารถเชื่อมกับเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอีก 2 ชุมชน คือ ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหม และชุมชนท่องเที่ยวตันหยงลุโละ

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง