คลองจะบังติกอ (แม่น้ำปัตตานี)

4,720 VIEW
1. วังจะบังติกอ
2. มัสยิดรายาฟาฏอนี
3. สะพานเฉลิมพระเกียรติริมคลองจะบังติกอ

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง