น้ำตกบางหวาน

6,119 VIEW
น้ำตกบางหวานเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากเทือกเขากมลาที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านบางหวาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีต้นไม้ชนิดหนี่งเป็นจำนวนมาก ชื่อหมากพู ภาษาถิ่นเรียกว่า พร้าวนกคุ่ม ลักษณะใบคล้ายใบหมาก

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง