เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

5,108 VIEW
ป่าโกงกาง สวนสาธารณะ สะพานหินจังหวัดภูเก็ต เป็นสวนสาธารณะในภูเก็ตที่ติดกับทะเล         มีสวนสนอันร่มรื่นอากาศก็ไม่ร้อนมากเพราะมีลมทะเลพัดผ่านบ่อยๆ ส่วนทางด้านในก่อนถึงปลายของสะพานหิน ก็จะมีป่าโกงกางขนาดย่อมให้เพื่อนๆ ได้เข้าไปชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆ ก็จะไปทะลุเจอหาดทราย บริเวณนี้ก็บรรยากาศดีไม่แพ้กัน

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง