ตลาดท่านา

4,769 VIEW
ตลาดสดที่มีอายุเก่าแก่ ก่อตั้งคู่วิถีชีวิตของชาวชุมชนริมแม่น้ำนครชัยศรี ภายในตลาดมีการจัดรูปแบบตลาด เพื่อการอนุรักษ์วิถีชีวิต และการค้าขายแบบดั้งเดิมเอาไว้

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง