บ้านศาลาดิน

4,697 VIEW
ถือเป็นชุมชนตัวอย่างของการอนุรักษ์และพัฒนาหมู่บ้าน เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความหลากหลาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีการเกษตรที่ชาวบ้านเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว และมีนาบัว สวนกล้วยไม้ เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง