เกาะมัตรา (เกาะตังกวย)

5,073 VIEW
เป็นเกาะขนาดใหญ่มี หาดทราย สีขาวนวล นอกจากจะมีแนว ปะการัง เรียงตัวอยู่ทางฝั่ง ตะวันตก ของเกาะแล้ว ยังมีปูชนิดหนึ่งคือ “ปูไก่” ซึ่งชอบปีน ต้นไม้ และส่งเสียงร้องได้เหมือน ลูกไก่ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง