เกาะมะพร้าว

4,739 VIEW
ตำบลหาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีหาดทรายสีขาวนวลยาวประมาณ 100 เมตร ยังคงมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม มาพร้อมกับแนวปะการังอุดมสมบูรณ์ทางตะวันตกของเกาะ นักท่องเที่ยวจึงสามารถลงเล่นน้ำ พร้อมกับดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้ อีกทั้งยังเป็นเกาะสัมปทานรังนกนางแอ่นอีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง