อัญมณีและหินสี

5,837 VIEW
ประธานกลุ่ม นางพรทิพย์ สุวรรณ์ ที่อยู่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เริ่มผลิตเมื่อปี ๒๕๓๕ มีการถ่ายทอดโดยถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ มีมาตรฐาน มผช. ลักษณะผลิตภัณฑ์ ทับทิม(พลอยสีแดง ชมพู) ยี่หร่า (พลอยสีน้ำเงิน เหลือง) หยก (พลอยสีเขียว) มีความแข็ง ความเหนียว ความวาว และสีสวย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นหยกแกะสลักเป็นรูปพระ เจ้าแม่กวนอิม ฯลฯ