เต่ากระอานกะลามะพร้าว

1,624 VIEW
เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวเท่านั้นของจังหวัดสตูล ที่เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ มีความประณีตสวยงาม ทำด้วยมือ(Hand Made) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เต่ากระอานจากกะลามะพร้าวได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และกำลังขยายงานการผลิตให้มีความหลากหลายมากขึ้น และกำลังขยายงานการผลิตส่วนประกอบที่ทำมาจากเรซิ่นด้วยตนเอง โดยใช้วัตถุดิบจากจังหวัดนครนายก และมีการขยายตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอเมริกาใต้ ประเทศมาเลเซีย และอื่นๆอีกหลายประเทศ