ผลิตภัณฑ์แจกันดินเผาแนวจิตรกรรมไทย

1,563 VIEW
ชิ้นงานแจกันดินเผาผลิตโดยได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายจิตรกรรมไทยจากสถานที่และเรื่องราวสำคัญต่างๆ เช่น วัดหน่อพุทธากูร เรื่องราวจากวรรณคดีเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน การละเล่นเด็กไทยและวิถีชีวิตชนบทในสมัยก่อน

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง