ผ้าตีนจกลายโบราณ บ้านทุ่งก้านเหลือง

430 VIEW
มีลวดลายเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวซี ลาวครั่ง โดยเส้นด้าย เส้นไหม ย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ นำมาทอด้วยกี่แบบโบราณ แต่ละผืนจะมีลวดลายเฉพาะตัวตามจิตนาการของผู้ทอ