ประเพณีชักพระ

4,659 VIEW
ประเพณีชักพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ ซึ่งเป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับ วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 มีการประกวดเรือพระ ทั้งทางบกและทางน้ำ ที่งดงามและตระการตา

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง