ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

4,980 VIEW
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋า หมวก ฯลฯ จากใบตาล, น้ำตาลแว่น, น้ำส้ม, จาวตาลเชื่อม ฯลฯ

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง