ปลาแดดเดียว

4,641 VIEW
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี โดยการนำปลาช่อน ซึ่งเป็นปลาจากลำน้ำแม่ลา และลำน้ำสายต่างๆ ของจังหวัดสิงห์บุรี มาแปรรูปเพื่อถนอมอาหารเป็นปลาช่อนแดดเดียว เมื่อนำไปประกอบอาหารจะมีรสชาติอร่อย เป็นที่ติดใจของผู้บริโภค สามารถซื้อเป็นของฝากจากเมืองสิงห์บุรีได้อย่างดี

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง