จักสารเส้นใยกล้วย ผักตบชวา

418 VIEW
จักสานเส้นใยกล้วย ผักตบชวา
1. เป็นสมุดโน๊ต
2. กล่องเอนกประสงค์
3. ที่ใส่ปากกาตั้งโต๊ะ

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง