ลูกหยี

599 VIEW
ลูกหยี เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านได้ริเริ่มนำลูกหยีที่หาได้ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากลูกหยีหลากหลายชนิด อาทิเช่น ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด ลูกหยีกวนมีเมล็ด ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง ลูกหยีกวนโบราณ เป็นต้น เป็นที่นิยมของผู้บริโภคนำไปเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีวางจำหน่ายตามจุดของฝากทั่วประเทศ

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง