น้ำบูดู

4,680 VIEW
น้ำบูดู เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดค้นเพื่อเป็นวิธีการรักษาทรัพยากรในท้องถิ่นที่เหลือใช้ให้เก็บไว้บริโภคได้ยาวนาน เนื่องจากในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บรักษาอาหารสดไว้ใช้เป็นระยะเวลานานๆ โดยเฉพาะอาหารทะเลประเภทปลา จึงนำมาผสมเหลือหมักไว้ใช้รับประทาน ซึ่งมีลักษณะการทำคล้ายน้ำปลา น้ำบูดูสายบุรีมีชื่อเสียงมายาวนาน และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เนื่องจากหมักด้วยปลาไส้ตัน (ปลากะตัก) และปลาเล็กผสมกับเกลือในอัตราส่วนที่เหมาะสมส่วนและใช้ระยะเวลาการหมักที่พอเหมาะ เพื่อให้ได้น้ำบูดูที่ใสรสชาติหอมอร่อย ใช้รับประทานกับผักต่างๆ ปัจจุบันได้ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ คือ มาเลเซีย มีทั้งขายส่งและขายปลีก

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง