หมวกกะปิเยาะห์ และเครื่องแต่งกายมุสลิม

344 VIEW
หมวกกะปิเยาะห์และเครื่องแต่งกายมุสลิม ต้นตำรับการปักด้วยมือมีลักษณะพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์และลวดลายแปลกใหม่จากการสร้างสรรค์ผลงานด้านภูมิปัญญาทำให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นๆ ทั่วไป เน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาถูก สวมใส่สบาย ส่งจำหน่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซีย

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง