ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก

4,723 VIEW
  เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลของตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก, ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ, ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี และตำบลบาราโหม อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี
  การทำของใช้จากผ้าบาติก เช่น กระเป๋า  ผ้าพันคอ

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง