เครื่องปั้นดินเผา

4,721 VIEW
เป็นอุตสาหกรรมครอบครัวกึ่งอุตสาหกรรมขนาดเล็กของ พงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเนื้อดินเครื่องปั้นดินเผาให้มีน้ำหนักเบาลง ๔๐% และสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกระดับหนึ่ง โดยที่ยังคงเอกลักษณ์ และคุณภาพเหมือนเดิม

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง