มะพร้าวน้ำหอม

299 VIEW
มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญติดอันดับต้นๆของโลก