ส้มโอ

4,688 VIEW
เป็นส้มโอที่มีรสชาติหวานอร่อย นิยมปลูกกันแพร่หลายในหลายอำเภอ แต่ที่นิยมมาก คือ ส้มโอนครชัยศรี

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง