ส้มโอ

328 VIEW
เป็นส้มโอที่มีรสชาติหวานอร่อย นิยมปลูกกันแพร่หลายในหลายอำเภอ แต่ที่นิยมมาก คือ ส้มโอนครชัยศรี