ข้าวหลาม

4,680 VIEW
เอกลักษณ์ของข้าวหลามของนครปฐมอยู่ที่ความอร่อย หวานมัน ข้าวเหนียวเขี้ยวงู เม็ดเล็กอ่อนนุ่มในตัว นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาข้าวหลามสูตรใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง