ไม้ดอกไม้ประดับ

377 VIEW
ไม้ดอกที่นำมาใช้ในการประดับตกแต่งสวน หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม้ดอก หมายถึง พรรณไม้ที่ออกดอกมีสีสันสวยงาม

ของดี / ของเด่น ที่เกี่ยวข้อง