สมุนไพรใบบัวบก วัดสโมสร

4,883 VIEW
ผลิตใบบัวบกทอดกรอบ น้ำใบบัวบก และสบู่