ผลไม้

5,840 VIEW
ชุมพรเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการเป็นเมืองผลไม้ นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหลังสวน เงาะ ลางสาด มังคุด สับปะรดสวี ส้มโอพันธุ์เจ้าเสวย มะพร้าว โดยเฉพาะกล้วยเล็บมือนางที่เป็นของฝากยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวแทบทุกคนต้อง ซื้อกลับไปเป็นของฝากทั้งในรูปของกล้วยสดสีเหลืองน่ารับประทานและรวมไปถึงกล้วยแปรรูปประเภทต่างๆ