ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโคกโก

511 VIEW
ในหมู่บ้านจะมีลำธารธรรมชาติสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีลานดินตามบ้านเรือนเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ มีการสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมการจักรสานอุปกรณ์จับปลาและเครื่องมือเครื่องในครัวเรือน

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง