ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโคกโก

395 VIEW
ในหมู่บ้านจะมีลำธารธรรมชาติสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีลานดินตามบ้านเรือนเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ มีการสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมการจักรสานอุปกรณ์จับปลาและเครื่องมือเครื่องในครัวเรือน