บ้านวังนกไข่

667 VIEW
เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การทำสวนผลไม้ เช่น ฝรั่ง ชมพู่ มะพร้าว พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศบ้านสวนริมคลอง ล่องแพเก็บฝรั่ง เยี่ยมชมบ้านอนุรักษ์ควายไทย สวนผักปลอดภัยบ้านทองสิมา รับประทานชาดาวอินคาสวนปาณิสรา และขนมหวานจากในชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง