อุทยานนกน้ำคูขุด

4,861 VIEW
อุทยานนกน้ำคูขุด หรืออีกชื่อหนึ่งคือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่ที่บ้านคูขุด ม.4 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็นอุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย จากการสำรวจของกรมป่าไม้ มีนก ชนิดต่างๆ กว่า 112 ชนิด มีเรือหางยาวรับจ้างที่จะพาไปยังเกาะแก่งต่างๆที่อยู่ในทะเลสาบสงขลา